[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh

Go down

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh Empty [Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh

Bài gửi by bocongem on Wed Jun 24, 2009 7:49 pm

(Bản dịch)

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3026c717c_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e302b3f816_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e302db641c_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3031a5ec1_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e303421728_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30377baf1_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e303a2453f_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e303d34d13_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30410730b_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3043eef81_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30479c509_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e304ad0b37_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e304db5eeb_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e305092bdd_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3052e0df3_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30559909b_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e305822d4e_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e305b92f67_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e305e75405_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e306146ba0_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3063efa24_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3066a0972_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3068e193f_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e306add06c_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e306de1e8d_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e307088aae_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3072df518_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3075a26bd_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3077e2bbf_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e307a9ce56_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e307ddf842_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e309a84f94_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e309e53eec_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30a35683f_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30a72a5ff_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30a95b0a9_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30abaf5c1_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30ae26b1b_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30b1a8f6a_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30b4ce616_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30b700d4e_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30b96ef72_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30bbd31d7_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30be465c9_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30c07a2ee_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30c294d2d_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30c4ba8bd_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30c858cab_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30cba2cab_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30cde0283_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30d226202_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30d5d4467_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30d8aa0a3_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30dc9d866_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30def181c_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30e23b546_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30e4c7516_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30e7a063e_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30ea3a5c8_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30ed4e178_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30efe5b51_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30f3ee066_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30f6602b5_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30f86115c_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30facc10a_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e30feade09_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e310107354_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e310335f2e_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e310528a37_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3107ef734_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e310aae080_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e310d63d2f_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e310fb14dc_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31136dc73_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31172dd91_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3119b775a_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e311c2746a_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e312052be1_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31227b065_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31251b54e_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3126cb456_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e312980682_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e312d21082_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31323d566_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3135affe9_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3138c1f97_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e313b9404b_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e313f5ce3b_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31418287a_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e314865cf2_fBonus:


[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e314cc44bd_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e314ed47a5_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3151b55ab_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31553f3bd_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3157ebbba_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e315a5ae09_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e315d3e4a3_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31604f46d_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e316412449_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e316736031_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e316a3ac6b_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e316d7baaf_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31709e6e4_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3173269c9_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3175c8306_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31786e132_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e317b14bd1_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e317db3e33_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31807dfbd_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3182ef35e_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e3187080ab_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e318bc4bbf_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e319100a09_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31969b44a_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e319caed89_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e319fdd26d_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31a26c9d6_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31a47ddb0_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31a70bc10_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31a996678_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31abc8dbd_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31ae54043_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31b0ede5c_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31b3987df_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31b68e303_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31ba123f2_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31bca93fb_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31bf12b6c_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31c20ed75_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31c4c02ce_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31c76b543_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31c9eae16_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31cd3514d_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31d019d38_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31d305ba2_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31d52d962_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31d7a23fc_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31dc28ee9_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31ded0b46_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31e193c61_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31e4337f9_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31e709fcc_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31e9a1ecb_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31eccc682_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31ef9931b_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31f25bc1e_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31f5273c0_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31f7ca003_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31fa5dcbb_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31fcda484_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a2e31ff55622_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a421438581d0_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a42143b9755e_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a42143e3e0f8_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a42144114cad_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a421443d1e18_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a4214469c725_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a42144926902_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a42144ba2856_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a42144dee027_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a42145080f54_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a4214531761c_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a421455df2b5_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a4214585a800_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a42145b390e7_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a42145da9b28_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a4214602f5c2_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a421462c1f9b_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a42146500ee6_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a421467e21a6_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a42146a7cc8f_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a42146cca4eb_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a42146ff3654_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a42147245397_f

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh 4a421477a75d7_f


Nguồn: Tusachmini - truyentranh.com
bocongem
bocongem
Bồ công anh nở hoa
Bồ công anh nở hoa

Tổng số bài gửi : 64
Registration date : 03/09/2008


http://boconganh.huhohi.com

Về Đầu Trang Go down

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh Empty Re: [Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh

Bài gửi by Draconic on Thu Jun 25, 2009 2:13 pm

Truyện này ở VN có ra rùi mà? tên là "Cỏ dại" á bạn Big grin hi hi hi... tổng cộng 5 tập! đọc hết rùi Big grin dù sao cũng thank bạn nha! hi hi hi...
avatar
Draconic
Cây bồ công anh
Cây bồ công anh

Tổng số bài gửi : 14
Registration date : 25/06/2009


Về Đầu Trang Go down

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh Empty Re: [Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh

Bài gửi by kazuru on Sun Jul 12, 2009 9:31 am

mà truyện tên là tanpopo chứ đâu phải là tanporo nhỉ
avatar
kazuru
Hạt bồ công anh
Hạt bồ công anh

Nam Tổng số bài gửi : 5
Đến từ : huế bình yên

Công việc : đếm những vì sao

Registration date : 12/07/2009


Về Đầu Trang Go down

[Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh Empty Re: [Truyện tranh]- Tanporo [Tập cuối] - Hoa Bồ công anh

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết